Σάββατο, 23 Οκτωβρίου 2010

Παλιόκαιρος

Δημοσιεύθηκε 23-10-2010 στην εφημερίδα ΤΥΠΟΣ της Θεσσαλονίκης
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: