Κυριακή, 12 Δεκεμβρίου 2010

Ο ήχος της πόλης

Δημοσιεύθηκε 11-12-2010 στην εφημερίδα ΤΥΠΟΣ της Θεσσαλονίκης

Δεν υπάρχουν σχόλια: