Κυριακή, 12 Δεκεμβρίου 2010

Τράμπες

Δημοσιεύθηκε 12-12-2010 στην εφημερίδα ΤΥΠΟΣ της Θεσσαλονίκης

Δεν υπάρχουν σχόλια: